มนต์ดำพลังเหนือธรรมชาติ

เวทมนต์ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรของโบราณ เป็นสิ่งหนึ่ง  ที่บ่งบอกถึงเส้นทางในการใช้ไปในทิศทางใดถึงศาสตร์โบราณนี้ มนต์
ดำมีรายละเอียดอธิบายไว้อย่างมากมาย ตามความเข้าใจและระดับของผู้ที่สามารถจะเข้าใจได้ (ระดับทางศาสตร์มืด) ซึ่งมีการนิยามความหมายของระดับ แตกต่างกันไป

  1. นิยามคำว่ามนต์ดำทั่วไป คือ อำนาจพลังงานความมืดที่ถูกอ้างอิงมาจาก ซาตาน ปิศาจที่ชั่วร้าย เป็นเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลไม่กี่อย่างแต่โดยส่วนใหญ่จะมีไว้เพื่อทำลาย
  2. มนต์ดำอำนาจแห่งความมืด ที่เป็นการเรียกร้อง และ อ้างอิงถึงซาตาน ความชั่วร้าย ซึ่งไม่ผิดไปจากการใช้ Nine satanic และ Eleven satanic rule
  1. มนต์ดำเป็นอำนาจ ทางความมืดของ การตอบสนองความชั่วร้ายต่างๆมากมาย โดยที่ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นผู้ใด ซึ่งทางด้านตัวของมนต์ดำนั้นไม่มีความผิด สิ่งที่ผิด คือ ตัวบุคคลที่นำเอามาใช้ แต่ยังคงมีสมดุล เนื่องจากการจะเป็นการไม่ปล่อยให้ความชั่วเข้าครอบงำ

ซึ่งมนต์ดำนั้น จะเป็นการนำเอาศาสตร์ลึกลับเหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจจะประกอบด้วย ธาตุทั้ง 5 หรือการอัญเชิญถึงสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆมากมาย เช่น

มนตรยาน วัชรยาน ตันตรยาน ในศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นคัมภีร์พระเวท ถึง มนตราต่างๆใช้สำหรับสวดท่องเพื่อให้เกิดผล

องเมียว จากลัทธิเต๋า เวทมนต์คาถา เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ส่วนใหญ่เป็นนักพรตที่ให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์

คลาวิคิวลา ซาโลมอนิส  กุญแจโซโลมอน เป็นวงแหวนเวทย์มนต์ พันธะสัญญาระหว่างปิศาจ 72 ตน กับผู้ที่ทำพันธะ

ต๊กตาวูดู ฮูดู จากลัทธิวูดู เป็นคุณไสยมนต์ดำเพื่อการสาปแช่ง ทำร้ายผู้อื่นอย่างชัดเจน และ ยังสามารถใช้ทำยาเสน่ห์อีกด้วย

ยาสั่ง ตู้ แปลงไปล่ จากชาวไทยภูเขา เป็นไสยศาสตร์ของหมอผีแต่ละชนเผ่า เป็นการเสกตะปูใบมีดใส่ท้อง

อถรเวท (อาถรรพ์เวท) ไสยศาสตร์แบบตรงตัว สาธยายมนตราเรียกผีสาง เชิญเทวดา ในการกระทำตามสิ่งที่ตนเองต้องการ