มนต์ขาว อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมแห่งสรวงสวรรค์บนพระคัมภีร์

July 26, 2019 admin 0

‘เวทย์มนต์สีขาว’ หรือเรียกย่อๆ ว่า ‘มนต์ขาว’ มีความหมายถึง ‘เวทย์มนต์สายดี’ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ ‘มนต์ดำ’ ซึ่งเป็นพลังแห่งความชั่วร้าย ถึงแม้ว่าจะมีชื่อเรียกทั้ง 2 อย่างนี้ซึ่งมีความแตกต่างกันไป หากแต่ในพระคัมภีร์ ก็ไม่ได้แบ่งแยกถึงความแตกต่างระหว่างเวทย์มนต์ทั้ง 2 แบบ หากแต่ในพระคัมภีร์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เวทย์มนต์ก็คือเวทย์มนต์ และแน่นอนว่าก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนให้ใช้เวทย์มนต์ไม่ว่าจะเป็นในทางใดก็ตาม โดยสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งต้องห้ามทั้งหมดเนื่องจากเป็นวิชาที่ดึงดูดความสนใจได้มากกว่าพระเจ้า ผู้ใช้ ‘เวทย์มนต์สีขาว’ ผู้ใช้เวทย์มนต์สีขาว เรียกกันทั่วไปว่า […]