มนต์ขาว อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมแห่งสรวงสวรรค์บนพระคัมภีร์

‘เวทย์มนต์สีขาว’ หรือเรียกย่อๆ ว่า ‘มนต์ขาว’ มีความหมายถึง ‘เวทย์มนต์สายดี’ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ ‘มนต์ดำ’ ซึ่งเป็นพลังแห่งความชั่วร้าย ถึงแม้ว่าจะมีชื่อเรียกทั้ง 2 อย่างนี้ซึ่งมีความแตกต่างกันไป หากแต่ในพระคัมภีร์ ก็ไม่ได้แบ่งแยกถึงความแตกต่างระหว่างเวทย์มนต์ทั้ง 2 แบบ หากแต่ในพระคัมภีร์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เวทย์มนต์ก็คือเวทย์มนต์ และแน่นอนว่าก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนให้ใช้เวทย์มนต์ไม่ว่าจะเป็นในทางใดก็ตาม โดยสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งต้องห้ามทั้งหมดเนื่องจากเป็นวิชาที่ดึงดูดความสนใจได้มากกว่าพระเจ้า

ผู้ใช้ เวทย์มนต์สีขาว

ผู้ใช้เวทย์มนต์สีขาว เรียกกันทั่วไปว่า Wicca โดยบุคคลกลุ่มนี้จะเน้นบูชาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมามากกว่าผู้สร้าง โดยแนวทางการปฏิบัติหลักๆ ของ Wicca คือ ‘ถ้าคุณไม่ทำร้าย ทำอะไรที่คุณเจตนา’ โดยมีผู้ฝึกหลายคนที่ใช้เวทย์มนต์สีขาว จะเรียกตัวเองว่า Wicca โดย Wicca ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่เปิดกว้างในเรื่องของความเชื่อ จึงทำให้มี ‘สังกัด’ ออกมามากมาย นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อทางศาสนศาสตร์ ซึ่งพวกเขามีความเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติฝึกฝน หรือธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงผู้ติดตามเวทย์มนต์สีขาวกับ Wicca

ไม่ว่าจะเป็น เวทย์มนต์สีขาว หรือ เวทย์มนต์สีดำ ต่างก็อยู่นอกเหนือแนวทางของพระเจ้าเช่นเดียวกัน

ความจริงก็ คือ สุดท้ายแล้วเวทย์มนต์สายขาว หรือสายดำ ต่างไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากทั้ง 2 มีแนวทางปฏิบัติสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องอันน่าสลด ซึ่งจะการคิดว่าการที่ผู้ใช้เวทย์มนต์สีขาว กำลังวิงวอนอธิษฐานต่อผู้มีอำนาจสูงสุดเดียวกันกับกลุ่มคนที่ใช้เวทมนต์ดำ หรือ ซาตาน อย่างไม่รู้ตัว !

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ การนับถือความเชื่อเชนนี้ ต่างเป็นการละเมิดกฎของพระเจ้าและจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ! โดยคำว่า ‘ศิลปะอันลี้ลับ’ ในความเชื่อทั้ง 2 นี้เป็นการสื่อถึง ‘พิธีกรรม ซึ่งนั่นก็คือ พิธีของพ่อมด – แม่มด รวมทั้งผู้ใช้เวทมนตร์หลายๆ สาย ซึ่งใช้เพื่อสร้างความสำเร็จ ในเส้นทางของพวกเขา เช่น คาถาอาคม, การร่ายมนต์, การเสกคาถา, เครื่องรางของขลังอื่นๆ โดนเมื่ออ้างอิงในพระคัมภีร์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใช้เวทมนตร์คนใด สามารถอยู่ในทางสว่าง ในทางด้านบวก (+) จะได้รับการละเว้น การกระทำทั้งหมดนี้จะถูกประณามโดยพระเจ้า

ในพระคัมภีร์ ไว้แสดงหลักฐานเอาไว้ว่า พระเจ้าทรงต่อต้านเวทย์มนต์คาถาทั้งหมด เพราะว่ามันมาจาก ซาตานที่หลอกลวงผู้คน และการที่มันสามารถทำเช่นนี้ ได้เป็นเพราะพวกมันปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์นั่นเอง